ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โทร.053-031132

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
IIT

EIT

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
164
เดือนนี้
1,660
เดือนที่แล้ว
2,726
ปีนี้
18,945
ปีที่แล้ว
25,032
ทั้งหมด
95,817
ไอพี ของคุณ
3.235.140.84

1
การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

ประชาสัมพันธ์ การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยเทศบาลตำบลบ้านตาล จะดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ชุมชนตำบลบ้านตาล โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านตาล ร่วมกับผู้นำชุมชน และ อสม.ในพื้นที่ จะออกให้บริการการฉีดพ่นหมอกควัน ในระหว่างวันที่ 15-30 สิงหาคม 2565 

15 สิงหาคม 2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2565 (สขร.),เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
10 สิงหาคม 2565

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
22 กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ  ในช่วงสถานการ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

แจ้งประชาชนตำบลบ้านตาล ที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกท่านทราบ ตามที่ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรงอจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อน เสียหาย บางกรณี การการเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุ

19 กรกฎาคม 2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2565 (สขร.),เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
08 กรกฎาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

รายชื่อผู้สูงอายุ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565 (รายใหม่) แบบขั้นบันได ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

07 กรกฎาคม 2565

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และเงินเพื่อการอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเด,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
07 กรกฎาคม 2565

กำหนดการออกให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

กำหนดการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

07 กรกฎาคม 2565

Burn Check ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการเชื้อเพลิง “เช็คก่อนเผา เราต้องช่วยกัน”,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

ประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และพี่น้องชาวตำบลบ้านตาล หากท่านมีความประสงค์ต้องการกำจัดวัชพืชโดยการเผาหรือชิงเผา สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อขออนุญาตเผา โดยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ได้ 2 ช่องทาง คือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://burncheck.com และอีกช่องทางหนึ่งคือผ่านแอปพลิเคชั่น “burncheck” บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android เพื่อ ลงทะเบียนขออนุญาตบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ โดยการกรอกข้อมูลผ่านระบบฯ และเจ้าหน้าที่จะพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และจะแจ้งผลกลับมายังผู้ส่งคำขอให้รับทราบ และดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ทั้งนี้สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนได้ ให้มีการแจ้งลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ (เทศบาลตำบลบ้านตาล)

05 กรกฎาคม 2565

ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 ของเทศบาลตำบลบ้านตาล ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคไปจนถึงเดือนกันยายน 2565 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่แนบมาพร้อมนี้

05 กรกฎาคม 2565

โครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3“,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน มุ่งหน้าการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายในเขตพื้นที่ชุมชน โดยบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะสบันสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว และเชิญชวนผู้ที่ #สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

**ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2565 **

ผ่านทางเว็บไซต์ https://xn--72caia5cltcauy8aexh0al7f0c8cqm6kwr.com/

04 กรกฎาคม 2565

ประสัมพันธ์การรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด กรณีรับเงินผ่าน ธนาคาร ธกส.,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
10 มิถุนายน 2565

รายงานผลการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
03 มิถุนายน 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
01 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
24 พฤษภาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (90 รายการ)