ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โทร.053-031132

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
IIT

EIT

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
88
เดือนนี้
2,460
เดือนที่แล้ว
3,405
ปีนี้
30,313
ปีที่แล้ว
32,419
ทั้งหมด
139,604
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113

E-sevices

-:- ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ 
-:- ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดนวัตกรรมจากขยะรีไซเคิลในชุมชน 
-:- ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เห็นถึงโทษและพิษภัยจากบุหรี่"(no smoking) 
-:- วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 
-:- ขอประชาสัมพันธ์มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 
-:- ประชาสัมพันธ์ มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค 
-:- ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (สขร) 
-:- ประชาสัมพันธ์แผนพ่นหมอกควัน ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบ้านตาล ประจำปี พ.ศ.2566 
-:- เชิญชวนประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ "การสวมหมวก โครงการทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี พ.ศ.2566
โครงการ Big Cleaning Day
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะ
กิจกรรมลดขยะ ลดโลก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)และพนักงานเทศบาล เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรมสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างอาหารร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาลข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านเด่นสารภี 
-:- ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม2566 (สขร) 
-:- ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 (สขร) 
-:- ประกาศงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเหล่าหลวง-ป่าขามเหนือ ม.2 บ้านป่าขาม ตำบลบ้านตาล 
-:- เปิดเผยราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม.ถ.33-0026 สายทางเหล่าหลวง-ป่าขามเหนือ ม.2 บ 
-:- ประชาสัมพันธ์จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 เพิ่่มเติม 
-:- ประชาสัมพันธ์จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.
-:- ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (สขร) 
-:- ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม2566 (สขร) 
-:- ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 (สขร) 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 
-:- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 
-:- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2565 (สขร.) 
-:- รายงานผลการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 
-:- รายงานผลการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเมษายน 2565 
-:- รายงานผลการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2565 

ผาสิงห์เหลียว

ลูกประคบสมุนไพร
ผ้าทอ ล้านนา
ดอกไม้จันทร์ กลุ่มผู้สูงอายุบ้านช่างเคิ่ง

สำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์สถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตชำระภาษีออนไลน์จองคิวออนไลน์คุ้มครองเด็กระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐกรมบัญชีกลางictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่กรมการปกครองปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐE-Learning