ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โทร.053-031132

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
IIT

EIT

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
139
เดือนนี้
279
เดือนที่แล้ว
2,342
ปีนี้
22,532
ปีที่แล้ว
25,032
ทั้งหมด
99,404
ไอพี ของคุณ
3.236.52.68

1
มอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกกองทุนที่รับเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านตาลมอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกกองทุนที่รับเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านตาล

25 สิงหาคม 2565

พ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ หมู่ที่ 6,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

เทศบาลตำบลบ้านตาลดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านเด่นสารภี โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านตาล ร่วมกับผู้นำชุมชนและ อสม.ในพื้นที่

25 สิงหาคม 2565

การทำเหรียญโปรยทาน,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านตาล ได้จัดทำโครงการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีคนพิการและผู้ด้อยโอกาส “การทำเหรียญโปรยทาน” โดยมี นายนครินทร์ ยานะ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

24 สิงหาคม 2565

ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ หมู่ที่ 2,7,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

เทศบาลตำบลบ้านตาลดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านป่าขาม หมู่ที่7 บ้านแม่ยุยโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านตาล ร่วมกับผู้นำชุมชนและ อสม.ในพื้นที่

24 สิงหาคม 2565

ล้างถนน,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

 เจ้าหน้าที่ป้องกัน เทศบาลตำบลบ้านตาล ได้ล้างถนนที่มีเศษหินเศษทราย เขตเทศบาลตำบลลบ้านตาล บนทางโค้ง (โค้งบะเขื่อส้ม) ถนน ฮอด - ดอยเต่า อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

22 สิงหาคม 2565

ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ หมู่ที่ 9,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

เทศบาลตำบลบ้านตาลดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านช่างเคิ่ง โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านตาล ร่วมกับผู้นำชุมชนและ อสม.ในพื้นที่

22 สิงหาคม 2565

พ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ หมู่ที่ 5 ,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

เทศบาลตำบลบ้านตาลดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านตาลกลาง โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านตาล ร่วมกับผู้นำชุมชนและ อสม.ในพื้นที่

19 สิงหาคม 2565

พ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ หมู่ที่ 10,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

เทศบาลตำบลบ้านตาลดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านตาล ร่วมกับผู้นำชุมชนและ อสม.ในพื้นที่

18 สิงหาคม 2565

โครงการส่งเสริมด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและด้านการจัดการมูลฝอย,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านตาล ได้จัดทำโครงการส่งเสริมด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและด้านการจัดการมูลฝอย ให้กับข้าราชการ พนักงานเพื่อให้มีความรู้ด้านการจัดการขยะและมูลฝอย และเพื่อจะได้นำไปบริหารจัดการในชุมชน โดยมี นายอนุวัติ ศิริป้อม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านตาล

17 สิงหาคม 2565

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
เทศบาลตำบลบ้านตาล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านตาล จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายนครินทร์ ยานะ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้
เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเพื่อให้มีความรู้มีความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
16 สิงหาคม 2565

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

เทศบาลตำบลบ้านตาล ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านตาล ที่ประชุมสภา มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566

15 สิงหาคม 2565

ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ หมู่ที่ 1 ,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

เทศบาลตำบลบ้านตาลดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านตาลเหนือ โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านตาล ร่วมกับผู้นำชุมชนและ อสม.ในพื้นที่

15 สิงหาคม 2565

ผลการประกวดแข่งลาบปลา งานเทศกาลลำไยและของดีอำเภอฮอด,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
ผลการประกวดแข่งลาบปลา????????
ในงานเทศกาลลำไยและของดีอำเภอฮอด
ประจำปี 2565
รางวัลชนะเลิศที่ 1 เทศบาลตำบลบ้านตาล
รางวัลชนะเลิศที่ 2 อบต.นาคอเรือ
รางวัลชนะเลิศที่ 3 อบต.หางดง
09 สิงหาคม 2565

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดด้านอารมณ์,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลัฏฐิวัน ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดด้านอารมณ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านตาล ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านตาล 

05 สิงหาคม 2565

เทศกาลลำไย OTOP ของดีอำเภอฮอด,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

เทศบาลตำบลบ้านตาล เชิญชวนประชาชน เที่ยวงานและเลือกชมสินค้าชุมชนของดีตำบลบ้านตาลในงาน "เทศกาลลำไย OTOP ของดีอำเภอฮอด" ระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอฮอด

01 สิงหาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (131 รายการ)