ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โทร.053-031132

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
IIT

EIT

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
88
เดือนนี้
2,460
เดือนที่แล้ว
3,405
ปีนี้
30,313
ปีที่แล้ว
32,419
ทั้งหมด
139,604
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113

ขอประชาสัมพันธ์มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
1. รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะระดับครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการขยะในพื้นที่โดยใช้หลัก 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่
2.กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ตกค้างในพื้นที่โดยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
3.รณรงค์และส่งเสริมการใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ระดับครัวเรือน อย่างต่อเนื่อง
4.รณรงค์ให้ประชาชน โรงเรียน ตลาด ร้านอาหาร และโรงแรม ติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร
5.เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.รณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
7.ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้และเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะโลกร้อน

 
03 สิงหาคม 2566