ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โทร.053-031132

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
IIT

EIT

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
88
เดือนนี้
2,460
เดือนที่แล้ว
3,405
ปีนี้
30,313
ปีที่แล้ว
32,419
ทั้งหมด
139,604
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113

เชิญชวนประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ "การสวมหมวก
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านตาล????
เชิญชวนประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ "การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์"
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ "การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
หัวข้อการประกวด
"การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์"
คุณสมบัติผู้สมัคร
• นิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
• ประชาชนทั่วไป
เงื่อนไขในการสมัครและการออกแบบผลงาน
ตามรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินโครงการประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ "การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์" โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ขั้นตอนการสมัครและการประกวด
• รอบคัดเลือก
o ให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ส่งใบสมัครและ Upload ผลงานในรูปแบบ Infographic โดยใช้ไฟล์ สกุล .JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุแนวคิดการออกแบบ ทางออนไลน์ผ่าน QR Code ด้านล่างนี้ หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
o ระยะเวลาในการส่งผลงานเพื่อคัดเลือก ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ตามวันเวลาราชการ
o การประกาศรายชื่อและผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย จะแจ้งเจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ประเภทละ ๑๕ ผลงาน ทางเว็บไซต์ www.disaster.go.th
• รอบชิงชนะเลิศ
o ให้เจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจัดทําผลงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมส่งผลงาน ในรูปแบบไฟล์ สกุล .ai และนําเสนอแนวคิดการออกแบบต่อคณะกรรมการตัดสิน ณ กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Zoom Meeting
o กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะประกาศรายชื่อและผลงานที่ได้รับรางวัล จากการประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ "การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์" ในรูปแบบ Infographic เรียงตามลําดับคะแนน ทางเว็บไซต์ www.disaster.go.th
ข้อตกลง
• ผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทุกชิ้นจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ออกแบบ
• ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีสิทธิ์ทําซ้ำ หรือดัดแปลงแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อใช้ในการเผยแพร่สําหรับการแจกจ่าย เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ได้
รางวัลการประกวด
• ประเภทนิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
o รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
o รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
o รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
o รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร (จํานวน 5 รางวัล)
• ประเภทประชาชนทั่วไป
o รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
o รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
o รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
o รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร (จํานวน 5 รางวัล)
ทั้งนี้ หากไม่มีผลงานสมควรได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ในประเภทใด และมีเงินรางวัล ที่ยังไม่ได้จ่ายให้นําเงินรางวัลที่ยังไม่ได้จ่ายไปเพิ่มจํานวนรางวัลในระดับที่รองลงมาที่สมควรได้รับรางวัลในประเภทนั้นหรือต่างกันได้
ติดต่อสอบถาม
• กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• โทรศัทพ์ 0-2637-3702, 02241-4756
• อีเมล roadsafety@disaster.go.th

 
04 กรกฎาคม 2566