ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โทร.053-031132

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
IIT

EIT

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
3,745
เดือนที่แล้ว
3,435
ปีนี้
38,347
ปีที่แล้ว
32,419
ทั้งหมด
147,638
ไอพี ของคุณ
44.212.96.86

1
ประกาศการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  (อถล.),เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
15 พฤศจิกายน 2566

ประชาสัมพันธ์รับสมัครการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายใน เทศบาลตำบลบ้านตาล ปี 2567,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
15 พฤศจิกายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์สื่อความรู้โรคติดเชื้อไวรัสซิกาและการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกในกลุ่มหญิงตั้งคร,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
????สื่อความรู้โรคติดเชื้อไวรัสซิกาและการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์
????????เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีแนวโน้มผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาลดลง แต่ยังพบการติดเชื้อในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในช่วงนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง จึงยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
????????เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา จึงขอประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ ทำให้เด็กที่คลอดออกมาอาจมีภาวะเสี่ยงศีรษะเล็กตั้งแต่แรกเกิด และมีผลต่อพัฒนาการทางสมองและสติปัญญา
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรคในช่วงฤดูฝน
ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลบ้านตาล
13 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติ,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
07 พฤศจิกายน 2566

ประกาศถอดถอนรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีย้ายที่อยู่),เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

ถอดถอนรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านตาล (กรณีย้ายที่อยู่) ประจำปีงบประมาณ 2567

07 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

02 พฤศจิกายน 2566

ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกประชาคมระดับหมู่บ้าน ,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

กำหนดการออกประชาคมระดับหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 3-16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

01 พฤศจิกายน 2566

ประชาสัมพันธ์เปิดรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
เทศบาลตำบลบ้านตาล เปิดรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี ซึ่งเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2508 มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาล ตามทะเบียนบ้าน หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ และยังไม่ได้ยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยสามารถมาขึ้นยืนยันสิทธิการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ ตั้งแต่บัดนี้ – เดือนพฤศจิกายน 2566 โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
หลักฐานที่ใช้ในการยืนยันสิทธิ ได้แก่
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ในนามผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
กรณีผู้รับมอบอำนาจ >>> เอกสารเพิ่มเติม คือ ใบรับมอบอำนาจ 1 ฉบับ (และสำเนาเอกสารของผู้สูงอายุที่ต้องการยืนยันสิทธิตามข้างต้น)
โดยสามารถมายื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน และยื่นเอกสารหลักฐาน ได้ที่
งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ช่วงเวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
20 ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การเผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
09 ตุลาคม 2566

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ.2567,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
04 ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน   2566 (สขร),เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
02 ตุลาคม 2566

28 กันยายน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
???? ประชาสัมพันธ์ 28 กันยายน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ????
Rabies: All for 1 one health for all
โรคพิษสุนัขบ้า : รวมใจเป็นหนึ่ง สุขภาพหนึ่งเดียว เพื่อทุกชีวิต
โดยยึดคาถา 5 ย. คือ
1. อย่าแหย่ให้สุนัขโมโห
2. อย่าเหยียบหาง หัว ตัว ขา ให้สุนัขตกใจ
3. อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า
4. อย่าหยิบจานข้าวหรือของเล่นที่สุนัขหวง
5. อย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่รู้ประวัติวัคซีน
28 กันยายน 2566

เตือนไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ❗️ ระบาดมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ⛈,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
27 กันยายน 2566

เตือน 6 โรคร้าย  ที่มากับน้ำท่วม ,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
⚠️เตือน 6 โรคร้าย ❗❗ ที่มากับน้ำท่วม ????
????โรคฉี่หนู
????โรคเมลิออยด์ (โรคไข้ดิน)
????โรคตาแดง
????โรคไข้เลือดออก
????โรคอุจจาระร่วง
????โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่
25 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

☔ช่วงนี้โรคไข้หวัดใหญ่กำลังระบาด สามารถติดต่อกันได้ง่าย ซึ่งหากร่างกายไม่แข็งแรงหรือมีภูมิต้านทานน้อย ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชิ้อได้....

????อาการไข้หวัดใหญ่????
1. มีไข้สูง ไอแห้ง เจ็บคอ
2. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
3. เบื่ออาหาร
4. อ่อนเพลีย

????การป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ ????
1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
2. พักผ่อนให้เพียงพอ
3. หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัด
4. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปนอกบ้าน
5. ไม่คลุกคลีหรืออยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย หากมีผู้ป่วยในบ้านควรแยกของใช้ส่วนตัวให้ชัดเจน
6. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำหรือสบู่
7. ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี

#ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลบ้านตาล

08 กันยายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (168 รายการ)