ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โทร.053-031132

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
IIT

EIT

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
3,745
เดือนที่แล้ว
3,435
ปีนี้
38,347
ปีที่แล้ว
32,419
ทั้งหมด
147,638
ไอพี ของคุณ
44.212.96.86

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ19 มิ.ย. 2563
2ซักซ้อมแนวทางการโอนย้ายตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2 ว149 ลว19 มิ.ย. 2563
3ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.255819 มิ.ย. 2563
4ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชก19 มิ.ย. 2563
5ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 และการ19 มิ.ย. 2563
6ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ19 มิ.ย. 2563
7ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานเทศบาล(เพิ่มเติม)ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว19 มิ.ย. 2563
8ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ19 มิ.ย. 2563

1