ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โทร.053-031132

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
IIT

EIT

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
3,745
เดือนที่แล้ว
3,435
ปีนี้
38,347
ปีที่แล้ว
32,419
ทั้งหมด
147,638
ไอพี ของคุณ
44.212.96.86

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านตาล ปีง30 ก.ย. 2565
2รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลบ้านตาล รอบ 12 เดือ19 ต.ค. 2564
3ประกาศผลการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลบ้านตาล18 ต.ค. 2564
4ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านตาล ปีง30 ก.ย. 2564
5มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการ27 พ.ค. 2564
6ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ 1 เม.ย. 2564
7แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล9 ต.ค. 2563
8แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ7 ต.ค. 2563
9ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านตาล ปีง30 ก.ย. 2563
10ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ15 ก.ค. 2563
11มาตรการเผยแพร่ข้อมูต่อสารณะ5 ก.ค. 2563

1